GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ELECTROTIMIS TIMISOARA

COD ETIC - CADRU DIDACTIC 
-----------------------------------------------------------

1Cadrele didactice au obligatia de a cunoaste si respecta prevederile Normativelor Metodologiilor si Programelor in vigoare.
2.Intreg personalul didactic are obligatia de a cunoaste si de a aplica in mod adecvat teoriile moderne ale invatarii,in vederea construirii unui demers didactic centrat pe elev cu scopul dezvoltarii sale.
3.Evaluarea cunostintelor,abilitatilor si competentelor elevilor se va face periodic,ritmic si printr-o varietate de mijloace,folosite cu obiectivitate si corectitudine,pentru a oferi elevilor posibilitati de afirmare a tuturor laturilor personalitatii acestora( inteligenta,imaginatie,spirit critic,sensibilitate).Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalitatile si criteriile de evaluare pe care le va aplica.
4.Profesorii au obligatia de a comunica cu familiile elevilor in mod periodic si de cate ori este necesar.
5.Modalitatea de adresare,atat catre colegi cat si catre elevi si parinti,trebuie sa fie civilizata si sa vadeasca respect si intelegere pentru interlocutor.
6.Cadrele didactice au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba o tinuta vestimentara decenta;
b)sa aiba un comportament civilizat bazat pe colegialitate si respect fata de
elevi;
c) sa nu foloseasca expresii jignitoare la adresa elevilor,parintilor si colegilor;
d) sa nu vina la program sub influenta bauturilor alcoolice;
e) sa aiba telefoanele mobile inchise in timpul orelor de curs;
f) sa informeze conducerea scolii si organele abilitate in cazul producerii unui
eveniment de natura sa puna in pericol siguranta persoanelor si securitatea
bunurilor aflate in scoala;

COD ETIC- COMISIE DISCIPLINA
--------------------------------------------------------------

1.Diriginti:
-Afisarea zilnica absentelor
-Prelucrarea R.O.I.-cu proces verbal( parinti si elevi)
-Supravegherea atenta ,zilnica a clasei
-Respectarea regulamentului din punct de vedere al absentelor
cu sanctiuni date la fel de toti dirigintii
-Planificarea la poarta a elevilor cu asumarea responsabilitatilor

2.Profesori:
-Prezenta la ore
-Anuntarea absentarii din timp cu suplinire aprobata de seful de
catedra si director
-Absentari intâmplatoare-Anuntarea sef
de catedra,prof.servici,director
-Controlul elevilor:
-Prezenta (in catalog)
-Uniforme
-Carnet

3.Profesor de serviciu:
- 2 profesori zilnic
-control zilnic in clase: -prezenta
-elevi bolnavi cu consemnare in caiet
special
-uniforme
-control sala de sport
-control cantina
-control internat
-procesul verbal sa contina mai multe puncte obligatorii:
a) controlul la clase( conform caietului special)
b) profesorii bsenti cu suplinire sau cazuri speciale
c) control in curtea scolii cu elevii de serviciu, profesori
din consiliul de administratie si elevul din consiliul
elevilor(se consemneaza elevii si tinerii gasiti)
d) cantina-meniul zilei
e) internat-elevul de servici gasit la poarta internatului
f) evenimente deosebite in scoala( inspectii,lectorate,
vizite ale persoanelor straine,parinti,etc)
g) cazuri de indisciplinila semnalate( altercatii,interventii
ale politiei,salvare,etc)
h) distrugeri semnalate
i) elevi care nu respecta R.O.I. in cladirea scolii( fumat,scris
pe pereti,etc)
j) semnatura cadrului didactic din consiliului de
administratie.

4.Elevi:
-purtarea uniformei
-carnete de note
-prezenta la ore
-comportament civilizat
-controlati zilnic de diriginte.

5.Elevi de serviciu:
-caiet de procese verbale
-anuntati din timp de catre diriginte
-prezenta in uniforma
-prezenti in sectoarele de care raspund
-control in curte cu profesorul de servici
-anuntarea rapida a intamplarilor neprevazute.
-colaborare cu portarul scolii , personalul tesa în rezolvarea
situatiilor problemâ.

6.Consiliul elevilor(C.E):
–participare la serviciul pe scoala( control cu profesorul de serviciu
in curtea scolii)
-comunicare cu dirigintele
-participarea activa la actiunile scolii( consiliul profesoral,
comisia de disciplina,consiliul de administratie)
-anuntarea membrilor C.E. cu privire la activitati si actiuni prin
Convocator.

7.Consiliul de administratie:
-control cu elevul si profesorul de servici
-realizarea anchetelor,evenimentelor de disciplin adin serviciul sau
pe scoala
-supravegherea activitatilor elevilor,sanctionari cu eliminarea de
la cursuri .


8.Parinti:
-formarea Comitetului de parinti pe clasa si pe scoala
-participarea la lectorate pe clasa si scoala
-participarea activa la activitatile scolii
-implicarea lor în activitati de instruire si educare a elevilor.

 

CODUL DE CONDUITA AL ELEVULUI
---------------------------------------------------------------------


-respectarea regulamentelor scolare in vigoare
-tinuta decenta in concordanta cu climatul educativ
-folosirea unui limbaj adecvat varstei si locului unde se afla
-atitudinea respectuoasa fata de personalul scolii
-frecventa obligatorie a orelor de curs
-participarea la toate activitatile scolii
-obligatia de a circula numai prin locurile permise elevilor
-obligatia de a nu aduce persoanea straine in scoala
-pastrarea in conditii optime a bunurilor din incinta scolii
-pastrarea curateniei in scoala
-asumarea responsabilitatilor faptelor savarsite
-respectarea colegilor
-obligatia de a nu fuma si de a nu consuma bauturi alcoolice sau droguri
-obligatia de a avea manuale,caiete si alte instrumente necesare desfasurarii orelor
de curs
-obligatia de a astepta in clasa in ordine,profesorul,pregatiti pt.inceperea orei
-indeplinirea obligatiilor ce le revin ca elevi de serviciu pe clasa si pe scoala
-obligatia de a avea asupra lor carnete de elevi
-obligatia de a informa parintii in legatura cu situatia scolara
-interdictia de a poseda si de a difuza materiale cu caracter obscen si pornografic
-anuntarea dirigintelui in cazul unor situatii speciale
-parasirea incintei scolii dupa terminarea programului scolar
-scaderea notei la purtare cu un punct la 10 absente nemotivateABATERI DISCIPLINARE PENTRU ELEVI SI SANCTIONAREA LOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr.crt.

ABATERI PRIMA DATA DE MAI MULTE ORI
1
Intarziere la ora

Avertisment verbal


Absenta in catalog
2
Absenta nemotivata la ore
Avertisment verbal Scaderea notei la purtare cu 1 punct pt.fiecare 10 absente nejustificate printr-un document medical
3
Copiat
-in cazul unei teme,refacerea temei
-in cazul unui test/teza,penalizare cu anularea lucrarii
Acordarea unei sanctiuni
Anularea lucrarii la fiecare incercare+scaderea notei la purtare
4
Implicarea in conflicte verbale,violente bataie
Discutie cu elevul si parintii acestuia(in prezenta consilierului scolar)
Scaderea notei la purtare cu un punct
Scaderea notei la purtare cu 2 puncte /suspendare pe 3 zile(conform ROFUIP)
Consiliere la cabinetul de consiliere psihopedagogica al scolii.
5
Fumat
Discutie cu parintii elevului
Consiliere la cabinetul de consiliere psihopedagogica al scolii.
6
Frecventarea barurilor in timpul programului de scoala
Discutie cu parintii elevului
Scaderea notei la purtare cu 2 puncte
7
Absenta/refuzul de a efectua serviciul pe scoala
Discutie cu parintii elevului
Scaderea notei la purtare cu 1 punct
8
Distrugerea bunurilor scolii
Discutie cu parintii elevului
Plata pagubelor
Munca sociala(nr.orelor se stabileste in functie de paguba)
Plata pagubelor
Scaderea notei la purtare cu doua puncte+eliminare 1-2 zile(conform ROFUIP)
9
Refuz de a se supune instructiunilor personalului scolii
Discutie cu parintii elevului
Discutarea cazului in Consiliul Profesoral
Munca sociala(nr.orelor se stabileste de catre Consiliul Profesoral)
Scaderea notei la purtare cu un punct
10
Tinuta vestimenatra nepotrivita
Avertisment verbal
Informarea parintilor

5 ore de munca sociala
interzicerea accesului in scoala
11 Deranjarea orei la curs
Avertisment verbal
Discutarea cu elevul,consilierul scolii
Discutie cu parintii elevului

12 Implicarea in actiuni ce aduc atingere bunului renume al scolii 3 ore de munca sociala Mutarea disciplinara la alta scoala

 

SANCTIUNI
-------------------------------


a)injurii aduse unor colegi,personalului administrativ sau a persoanelor straine vor fi sanctionate,dupa caz,de la atentionarea in fata clasei si scaderea notei la purtare in functie de gravitatea faptei pana la eliminarea pe o perioada de 3-5 zile in functie de gravitateafaptei;

b)folosirea limbajului vulgar in pauze sau in timpul orelor de curs va fi sanctionata cu eliminare 1-3 zile si cu scaderea notei la purtare;

c)nerespectarea disciplinei in timpul orelor de curs,atitudini necuviincioase fata de profesori sau fata de conducerea scolii va fi sanctionata cu eliminarea din scoala 1-3 zile si scaderea notei la purtare;

d)nefolosirea in mod civilizat a grupurilor sanitare,impiedicarea accesului celorlalti elevi se pedepseste cu eliminare 1-3 zile

e)consumul de bauturi alcoolice,a drogurilor,hotia,distrugerea intentionata a mobilierului scolii,atrage dupa sine anuntarea familiei si a Politiei dupa caz,eliminarea cu 3-5 zile sau mutarea disciplinara

f)mobilierul deteriorat de elevi sau orice alte bunuri ale scolii care sunt distruse din greseala sau intentionat vor fi recuperate de la autorul pagubei,in conditiile legii;

g)in zilele cand vor fi eliminati de la cursuri elevii astfel sanctionati au obligatia sa fie prezenti la scoala si sa presteze activitati gospodaresti;

h)in cazul in care elevii comit acte de indisciplina(creaza dezordine,folosesc vocabular inadecvat)in timpul unor activitati organizate de scoala cum ar fi:baluri,serbari,excursii,activitati sportive,li se va interzice participarea in viitor la asemenea activitati si vor fi sanctionati gradual in functie de gravitatea abaterii comise cu eliminarea si scaderea notei la purtare;

i)toate sanctiunile disciplinare aplicate elevilor vor fi comunicate parintilor in termen de 24 ore de la luarea deciziei de catre profesorul diriginte;

j)folosirea si manipularea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs se pedepseste cu retinerea telefoanelor;acestea vor fi predate conducerii scolii,prin proces verbal,de catre profesorul care a facut constatarea abaterii.Telefonul va fi predat exclusiv parintelui elevului in cauza.In caz de recidiva se va scadea nota la purtare iar telefonul va fi predat parintelui la sfarsitul semestrului.

k)pentru nerespectarea art.4 literele(a) si ( b) se va aplica la prima abatere mustrare verbala,mustrare scrisa si chiar eliminare pe 1-3 zile la repetarea abaterii;

l)nerespectarea atributiilor elevului de serviciu pe scoala va fi sanctionata cu eliminare pe o perioada de 3-5 zile

m)nerespectarea prevederilor art.4 literele h,i si m atrage dupa caz eliminarea pe 5 zile insotita de scaderea notei la purtare sau exmatriculare impreuna cu raspunderea penala a elevului sau parintelui in cazul elevului minor;

n) fumatul in incinta scolii va fi sanctionat cu mustrare scrisa la prima abatere si eliminare pe 1-3 zile la repetarea abaterii.